Akademik Kadro Şube
 
AKADEMİK KADRO ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ:
 1.  Açıktan ve naklen atamalarda kullanılacak olan kadroların istemi ile ilgili işlemler

 2. Öğretim üyesi alımı ile ilgili ilan, atama ve nakil işlemleri

 3. Öğretim elemanı alımı ile ilgili ilan, atama ve nakil işlemleri

 4. Kadro değişikliği ve kadro ihdas iptal işlemleri

 5. Yabancı uyruklu personel ile ilgili işlemler

 6. Akademik Personelin açıktan atama, naklen atama işlemleri ve gerekli yazışmaları

 7. Akademik Personelin intibak ve değerlendirme işlemleri (doktora ve yüksek lisans gibi eğitim değerlendirmeleri )

 8. Akademik Personelin görevden ayrılma sebebi ile kadro boşaltma onaylarının alınması.

 9. Akademik Personelin göreve başlama işlemleri

 10. Akademik personelin görev süresi uzatma işlemleri

 11. Akademik personelin askerlik ile ilgili başlayış ve ayrılış işlemleri

 12. Akademik personelin ücretsiz izin ile ilgili ayrılış ve başlayış işlemleri

 13. 2547 sayılı Kanunun 35. Maddesi uyarınca yurt içinde lisansüstü eğitim gören akademik personelin nakil-atama-ayrılış ve başlayış işlemleri ile alakalı gerekli yazışmalar

 14. Tıpta Uzmanlık Sınavı eğitimi ile ilgili nakil-atama ve ayrılış/başlayış ile ilgili gerekli yazışmalar.

 15. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı eğitimi ile ilgili nakil-atama ve ayrılış/başlayış ile ilgili gerekli yazışmalar

 16. Tıpta Uzmanlık Sınavı ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı eğitimlerini tamamlayan personelin eğitim değerlendirilmesinin yapılarak, Sağlık Bakanlığına uzmanlık evraklarının hazırlanarak gönderilmesi

 17. Yan Dal Uzmanlık Sınavı ile ilgili nakil-atama ve ayrılış/başlayış ile ilgili gerekli yazışmalar.

 18. Yan Dal Uzmanlık Sınavını bitiren akademik personelin uzmanlık evraklarının hazırlanarak Sağlık Bakanlığına gönderilmesi.

 19.  Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ile ilgili işlemler

 20. 1416 sayılı Kanun uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı hesabına yurt dışında lisansüstü eğitim gören akademik personelin mecburi hizmet ile alakalı nakil-atama ve ayrılış/başlayış ile ilgili gerekli yazışmalar

 21. Rektörlük Birimi bünyesinde görev yapan personelin SGK işlemlerinin yapılması

 22. Mecburi Hizmeti Üniversitemize devredilen akademik personelin nakil-atama ve gerekli yazışmalarının yapılması

 23. Üniversitemizde görev yapan akademik personelin süre uzatımı işlemlerinin periyodik olarak yapılması

 24. Üniversitemizde görev yapan akademik personelin aylık terfi işlemlerinin periyodik olarak yapılması

 25. Sağlık Bakanlığı kadrosunda görev yapan akademik personelin Üniversitemizde uzmanlık eğitimi süresince görevlendirme işlemleri

 26. Akademik personelin periyodik yapılan işlemleri ve Akademik personelin işlemlerinde kullanılan sistemsel programlar

 

 1. Maliye Bakanlığı e-Bütçe: Üniversitemiz akademik personelin kadro durumları ve personel hareketlerinin üçer aylık periyotlar halinde Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne bildirilmesi

 2. Devlet Personel Başkanlığı e-Uygulama: Üniversitemiz akademik personelin kadro durumları ve personel hareketlerinin üçer aylık periyotlar halinde Devlet Personel Daire Başkanlığına bildirilmesi

 3. Sosyal Güvenlik Kurumu Tescil İşlemleri: Rektörlük biriminde görev yapan akademik personelin sigorta tescil işlemlerinin yapıldığı programdır.

 4. PEYÖSİS: Üniversitemiz akademik personel hareketlerinin takip edildiği, başlatma, ayrılma, terfi, intibak, görevlendirme vs. gibi kişisel bilgilerin yer aldığı personel programıdır.

 5. YÖKSİS: Üniversitemizde görev yapan öğretim elemanlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca takip edilmesini sağlayan, akademik personelin verilerinin girildiği ve bütün üniversitelerin kullandığı ortak veri tabanı programıdır.

 6. ÖYP: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Üniversitemize atanan ve Üniversitemizde lisansüstü eğitim gören akademik personelin hareketlerinin takip edildiği programdır.

 7. Sağlık Bakanlığı SPTS: Sağlık Personeli Takip Sistemi programına veri girişlerinin yapıldığı programdır.