ADAY MEMUR EĞİTİMLERİ
1: ADAY MEMUR KİMDİR ?
 
"657 DEVLET MEMURLARI KANUNU MADDE 54 – (DEĞIŞIK: 12/5/1982 - 2670/19 MD.) SINAVLARDA BAŞARILI OLANLARDAN DEVLET MEMURLUĞUNA GIRMEK ISTEYENLER BAŞARI LISTESINDEKI SIRAYA VE 47 NCI MADDEYE GÖRE ILAN EDILEN KADRO SAYISI KADAR, KURUMLARINCA MEMUR ADAYI OLARAK ATANIRLAR.
ADAY OLARAK ATANMIŞ DEVLET MEMURUNUN ADAYLIK SÜRESI BIR YILDAN AZ IKI YILDAN ÇOK OLAMAZ VE BU SÜRE IÇINDE ADAY MEMURUN BAŞKA KURUMLARA NAKLI YAPILAMAZ."
 
2: ADAY MEMUR EĞİTİMİ ZORUNLU MUDUR?
 
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 54. MADDESİ UYARINCA ADAY MEMURLAR ASALET TASDİKİ İÇİN EĞİTİM ALMAK ZORUNDADIRLAR.
 
3: ADAY MEMUR EĞİTİMİ İÇİN DERS MATERYALİ VAR MIDIR?
 
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINCA TANIMLANAN 2 ADET KONU KİTAPÇIĞI VE 1 ADET SORU KİTAPÇIĞI TÜM ADAYLARA PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞINCA DAĞITILACAKTIR.
 
4: ADAY MEMUR EĞİTİMİNDE DEVAM ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?
 
EĞİTİMLERE DEVAM ZORUNLULUĞU BULUNMAKTADIR.
 
 
5: ADAY MEMURLARIN TEMEL VE HAZIRLAYICI EĞİTİM SONUNDA YAPILAN SINAVDA BAŞARILI OLMALARI İÇİN EN AZ KAÇ PUAN ALMALARI GEREKİR?
 
 EĞİTİMLERİN HER BİRİNDEN EN AZ 60 PUAN ALMALARI GEREKİR.
...............