ÜNİVERSİTEMİZ 2020 YILI NORM KADRO DURUMU VE SENATO KARARI

Üniversitemiz’in 2020 yılı norm kadro planlaması hk. Üniversitemiz’in 2020 yılı norm kadro planlaması hakkında ilgili konu üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Birimlerinin 2020 yılı norm kadro planlaması “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik”in 4. Maddesinin 2. Fıkrası, 4. Fıkrası, 5 Fıkrası ve 6. Fıkrası gereğince, Birimlerden gelen talepler doğrultusunda Birimlerin ihtiyaçları göz önüne alınarak kabul edilmesine ve durumun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

SENATO KARARI

2020 YILI NORM KADRO DURUMU