TERÖR MAĞDURU SÜREKLİ İŞÇİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR HAKKINDA DUYURU

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince Temizlik Görevlisi sözlü sınavına katılmaya hak kazanan aday listesi aşağıda belirtilmiştir.

Adaylar aşağıdaki istenilen belgeleri 09.08.2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

 İSTENEN BELGELER

  • Başvuru Dilekçesi (Personel Daire Başkanlığı İdari Bürodan Temin Edilecektir.)
  • Atama Başvuru Formu (Personel Daire Başkanlığı İdari Bürodan Temin Edilecektir.)
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  • E-Devlet Sistemi üzerinden alınan Adli Sicil Kaydı
  • Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi
  • Fotoğraf (2 adet)
  • Terör Mağduru Belgesi (aslı veya noter tasdikli örneği)
  • Erkek adaylar Askerlik Durum Belgesi
  • Yapılacak sözlü sınav sonucunda başarılı olanlardan çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca olmadığına dair sağlık raporu ile Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması Formu ayrıca istenecektir.

  S.NO

 ADI SOYADI

     1

 SUNAY KOŞGEL

     2

 AHMET ÖZTÜRK

     3

 EMRE AKBULUT

    4

 MUSTAFA ZENGİN

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT : 1- Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

          2- Adayların sınav saatinden yarım saat önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.