3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNUN EK 1. MADDESİ HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE 29/03/2019 TARİHİNDE YAPILAN ATAMA SONUCUNA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZ KADROSUNA YERLEŞEN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun ek 1. Maddesi hükümleri gereğince 29/03/2019 tarihinde yapılan atama sonucuna göre Üniversitemize yerleştirilmiş olan adaylar, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte 12/04/2019 tarihi mesai bitimine kadar Erciyes Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı İdari Personel Şube Müdürlüğüne (Rektörlük binası zemin kat no: Z18) başvurmaları gerekmektedir.

1- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi ve Aslı

2- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi

3- Sağlık Kurul Raporu ( Üniversitemiz hastanesinden alınacaktır)

4- 4 Adet Resim

5- Savcılıİyi Hal Belgesi

6- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Aslı

7- Vukatlı Nufüs Kayıt Örneği 

8- Gazilik Belgesi yada Şehitlik Belgesi

9- Halk Bankası Erciyes Üniversitesi Kampus Şubesinden açılacak hesap numarası

10- Mal bildirim formu için TIKLAYINIZ. (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalı olmalıdır.)

11- Adres ve telefon numaralarını belirtir dilekçe. (DilekçÖrneğİçin TIKLAYINIZ. )

12-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu TIKLAYINIZ