3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNUN EK 1. MADDESİ HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE 16/11/2018 TARİHİNDE YAPILAN ATAMA SONUCUNA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZ KADROSUNA YERLEŞEN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun ek 1. Maddesi hükümleri gereğince 16/11/2018 tarihinde yapılan atama sonucuna göre Üniversitemize yerleştirilmiş olan adaylar, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte 05/12/2018 tarihi mesai bitimine kadar Erciyes Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı İdari Personel Şube Müdürlüğüne (Rektörlük binası zemin kat no:z16) başvurmaları gerekmektedir.

1- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi ve Aslı

2- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi

3- Sağlık Kurul Raporu ( Üniversitemiz hastanesinden alınacaktır)

4- 4 Adet Resim

5- Savcılıİyi Hal Belgesi

6- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Aslı

7- Vukatlı Nufüs Kayıt Örneği 

8- Gazilik Belgesi yada Şehitlik Belgesi

9- Halk Bankası Erciyes Üniversitesi Kampus Şubesinden açılacak hesap numarası

10- Mal bildirim formu için TIKLAYINIZ. (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalı olmalıdır.)

11- Adres ve telefon numaralarını belirtir dilekçe. (DilekçÖrneğİçin TIKLAYINIZ. )