3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNUN EK 1. MADDESİ HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE 12/04/2021 TARİHİNDE YAPILAN ATAMA SONUCUNA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZ KADROSUNA YERLEŞEN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun ek 1. Maddesi hükümleri gereğince 12.04.2021 tarihinde yapılan atama sonucuna göre Üniversitemize yerleştirilmiş olan adaylar, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte 10/05/2021 tarihi mesai bitimine kadar Erciyes Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı İdari Personel Şube Müdürlüğüne (Rektörlük binası zemin kat no: Z18) başvurmaları gerekmektedir.

1- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi ve Aslı

2- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi

3- Sağlık Kurul Raporu ( Üniversitemiz hastanesinden alınacaktır)

4- 4 Adet Resim

5- Savcılıİyi Hal Belgesi

6- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Aslı

7- Vukatlı Nufüs Kayıt Örneği 

8- Gazilik Belgesi yada Şehitlik Belgesi

9- Halk Bankası Erciyes Üniversitesi Kampus Şubesinden açılacak hesap numarası

10- Mal bildirim formu için TIKLAYINIZ. (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalı olmalıdır.)

11- Adres ve telefon numaralarını belirtir dilekçe. (DilekçÖrneğİçin TIKLAYINIZ. )