2828 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SOSYAL HİZMET MODELLERİNDEN YARARLANANLARIN İSTİHDAMINA İLİŞKİN ÜNİVERSİTEMİZ KADROSUNA YERLEŞEN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

2828 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SOSYAL HİZMET MODELLERİNDEN YARARLANANLARIN İSTİHDAMINA İLİŞKİÜNİVERSİTEMİZ KADROSUNA YERLEŞEN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Üniversitemize 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında yerleştirilmiş olan adaylar, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte 21/01/2022 tarihi mesai bitimine kadar Erciyes Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı İdari Personel Şube Müdürlüğüne (Rektörlük binası zemin kat no:Z18) başvurmaları gerekmektedir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  1. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi ve Aslı
  2. Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
  3. Sağlık Kurul Raporu ( Üniversitemiz Hastanesinden Alınacaktır.)
  4. Savcılık İyi Hal Belgesi
  5. 4 Adet Resim
  6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Aslı
  7. Üniversitemize Yerleştirildiğini gösteren Sonuç Belgesi (Internet çıktısı)
  8. Halk Bankası Erciyes Üniversitesi Kampus Şubesinden açılacak hesap numarası
  9. Mal bildirim formu için TIKLAYINIZ. (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalı olmalıdır.)
  10. Adres ve telefon numaralarını belirtir dilekçe. Dilekçe Örneği İçin TIKLAYINIZ.