20 HAZİRAN 2017 TARİHLİ AVUKAT ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUCU
                                                                   ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
                                                                              
Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan 1 (bir) adet avukat kadrosuna sınavla yapılacak atamaya esas olmak üzere, KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sıralaması yapılmış olup, anılan yönetmeliğin 9. maddesinin 3. fıkrası gereği yazılı sınava girmeye hak kazanan ilk 5 (beş) kişi ilan edilmiş olup, anılan yönetmeliğin 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince yazılı sınavda başarılı olanlar 20 Haziran 2017 tarihinde sözlü sınav yapılmış Avukat kadrosuna hak kazanan aday aşağıda ki listede açıklanmıştır.
Asil olarak Avukat kadrosuna atanmaya hak kazanan adaydan istenilen belgeler; ( 12.07.2017 tarihine kadar evraklar Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. )
a) Dört adet vesikalık fotoğraf,
b) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanınız,
c) Sağlık açısından görevine devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanınız,
d) Mal bildirimi ( tıklayınız )
e) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, ( tıklayınız
20 HAZİRAN 2017 TARİHLİ AVUKAT ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ 
 
S.N. ADI - SOYADI YAZILI SINAV PUANI SÖZLÜ SINAV PUANI ARİTMETİK ORTALAMA DURUMU
1 KÜBRA DUMAN 75.8 80.2 78 BAŞARILI - ASİL
( Atanmaya Hak Kazandı )
2 BUKET PALTA 71 73 72 BAŞARILI - YEDEK