17/02/2022 TARİHLİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL 4/B ALIM İLANI SONUÇLARI
 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
 SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) YERLEŞTİRME SONUÇLARI
- Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” gereğince; 17.02.2022 tarihinde Resmi Gazete’de ve Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 73 (yetmişüç) sözleşmeli personel alım ilanına dair Kariyer Kapısı Sistemi üzerinden alınan başvurular incelenmiş olup, en yüksek  KPSS puanı alan adaydan başlamak üzere ilgili pozisyon sayısı kadar asıl ve 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenmiş; başvurusu onaylananlar ile gerekli şartları taşımayan, eksik belge yükleyen ya da KPSS puanı ile sıralamaya giremeyen adaylara Kariyer Kapısı Sistemi aracılığı ile gerekli bildirimler yapılmıştır. Başvuru yaptığı pozisyon için asıl ve yedek olarak belirlenen aday listesi aşağıda yayınlanmış olup;
- Asıl adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte en geç 04.04.2022 Pazartesi günü mesai bitimine (saat 17:30’a) kadar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içinde müracaat etmeyen asıl adaylar hakkından feragat etmiş sayılacaktır.  
- Asıl listedeki adayların evrak teslim tarihleri içerisinde başvuruya gelmemesi veya aranan şartları taşımadıklarının tespit edilmesi halinde, çağrılacak yedek adaylar Üniversitemiz web sayfasında ayrıca ilan edilecektir.
- Adayların atamaları ancak tüm belgelerin teslimi ve Arşiv Araştırması neticesinde yapılacaktır.
- Bu ilan tüm adaylara tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
  17/02/2022 TARİHLİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL 4/B ALIM İLANI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
  Asıl Adaylardan İstenilen Belgeler:
1- Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Belgesi aslı ve fotokopisi
2- Müracaat edilen Pozisyona esas, Diploma veya Mezuniyet Belgesi (Aslı ya da yeni tarihli barkotlu e-Devlet çıktısı)
3- Tam teşekküllü Kamu Hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu
4- Askerlik Belgesi (Erkek adaylar için Askerlik Şubesinden veya e-devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-devlet çıktısı.)
5-

İkametgah Belgesi (e-Devlet Barkodlu)

6- 2020 KPSS Sonuç Belgesi  (Barkodlu)
7- 4 (Dört) adet (son altı ay içerisinde çekilmiş) fotoğraf
8- Adli Sicil Kaydı ( e-devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-devlet çıktısı)
9- Daha önce çalışmış olanlardan, e-devletten alınmış "Barkodlu" SGK hizmet döküm belgesi
10- Çalışıyorsa, çalıştığı yerden ilişik kesme belgesi ve ayrılış gerekçesi (Atama esnasında getirilecektir)
11- Çalışıyorsa, çalıştığı yerden vergi matrahı (Atama esnasında getirilecektir)
12- Koruma ve Güvenlik Görevlileri için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının Aslı ve Fotokopisi
13- Koruma ve Güvenlik Görevlileri için Boy-kilo durumunu gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alınan belgenin aslı (İlanda belirtildiği üzere; Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna yerleşmeye hak kazanan asıl adayın boy ve kilo ölçümü kurumumuzca evrak teslimi esnasında ayrıca yapılacaktır.)
14- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 4/B pozisyonunda daha önce çalıştığını beyan eden adayların; ayrılış tarihi ve ayrılış nedenini belirten çalışma belgesi
   
AYRICA; Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve Veteriner Fakültesi bünyesinde istihdam edilecek asıl adayın;
a) İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu (Üniversitemiz Hastaneleri İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminden Alınacaktır.)
b) İstenilen İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu hastanelerimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Birimden temin edilecektir. Bu belgenin temini 6331 sayılı Kanunu'nun hükümleri gereği zorunludur. Belge talep amacı: adayın sağlık durumunun, personel alım ilanında aranılan özel niteliklere haiz olduğunu belgelendirmesidir. 
c) İşe Giriş/Periyodik Muayene Formunun temini yapılan sağlık muayenesi ve kontrol işlemleri nedeni ile en az 3 (Üç) gün sürmektedir. Adayların bu süreyi dikkate alarak BAŞVURUNUN SON GÜNÜ GELMEMELERİ ÖNERİLİR. 
d)  İşe Giriş/Periyodik Muayene Formunu son başvuru tarihine kadar temin etme sorumluluğu adaya aittir.
e) Tüm adayların 3 günlük muayene/kontrol süresini hassasiyet ile göz önünde bulundurarak, belge taleplerini son başvuru gününe BIRAKMAMASI gerekmektedir.
  İletişim Bilgileri:
ADRES: Yenidoğan Mahallesi Turhan Baytop Sokak No:1 38280 TALAS / KAYSERİ
Personel Daire Başkanlığına; https://personeldb.erciyes.edu.tr/ internet adresinde yer alan iletişim kanalları ile aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabilir.
Telefon: 0352 207 66 66  Dâhili: 10604, 10616, 10619, e-Posta: personeldb@erciyes.edu.tr