Ayşegül KOTAN - Bilgisayar İşletmeni ( Görev Tanımı )
Ayşegül KOTAN
Ad Soyad   Ayşegül KOTAN
Görev          Bilgisayar İşletmeni
Telefon        0 352 207 66 66 / 10614
E Posta       aysegulkotanerciyes.edu.tr
 1. Açıktan ve naklen atamalarda kullanılacak olan kadroların istemi ile ilgili işlemler
 2. Öğretim üyesi alımı ile ilgili ilan, atama ve nakil işlemleri
 3. Öğretim elemanı alımı ile ilgili ilan, atama ve nakil işlemleri
 4. Kadro değişikliği ve kadro ihdas iptal işlemleri
 5. Akademik Personelin açıktan atama, naklen atama işlemleri ve gerekli yazışmaları
 6. Akademik Personelin intibak ve değerlendirme işlemleri (doktora ve yüksek lisans gibi eğitim değerlendirmeleri )
 7. Akademik Personelin görevden ayrılma sebebi ile kadro boşaltma onaylarının alınması.
 8. Akademik Personelin göreve başlama işlemleri
 9. Akademik personelin görev süresi uzatma işlemleri
 10. Akademik personelin askerlik ile ilgili başlayış ve ayrılış işlemleri
 11. Akademik personelin ücretsiz izin ile ilgili ayrılış ve başlayış işlemleri
 12. 2547 sayılı Kanunun 35. Maddesi uyarınca yurt içinde lisansüstü eğitim gören akademik personelin nakil-atama-ayrılış ve başlayış işlemleri ile alakalı gerekli yazışmalar
 13. Tıpta Uzmanlık Sınavı eğitimi ile ilgili nakil-atama ve ayrılış/başlayış ile ilgili gerekli yazışmalar.
 14. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı eğitimi ile ilgili nakil-atama ve ayrılış/başlayış ile ilgili gerekli yazışmalar
 15. Tıpta Uzmanlık Sınavı ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı eğitimlerini tamamlayan personelin eğitim değerlendirilmesinin yapılarak, Sağlık Bakanlığına uzmanlık evraklarının hazırlanarak gönderilmesi
 16. Yan dal Uzmanlık Sınavı ile ilgili nakil-atama ve ayrılış/başlayış ile ilgili gerekli yazışmalar.
 17. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ile ilgili işlemler
 18. 1416 sayılı Kanun uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı hesabına yurt dışında lisansüstü eğitim gören akademik personelin mecburi hizmet ile alakalı nakil-atama ve ayrılış/başlayış ile ilgili gerekli yazışmalar
 19. Mecburi Hizmeti Üniversitemize devredilen akademik personelin nakil-atama ve gerekli yazışmalarının yapılması
 20. Akademik personelin periyodik yapılan işlemleri ve Akademik personelin işlemlerinde kullanılan sistemsel programlar
 21. Daire Başkanı ve Şube Müdürünün vereceği diğer işler yerine getirmek.
 1. Devlet Personel Başkanlığı e-Uygulama: Üniversitemiz akademik personelin kadro durumları ve personel hareketlerinin üçer aylık periyotlar halinde Devlet Personel Daire Başkanlığına bildirilmesi
 2. PEYÖSİS: Üniversitemiz akademik personel hareketlerinin takip edildiği, başlatma, ayrılma, terfi, intibak, görevlendirme vs. gibi kişisel bilgilerin yer aldığı personel programıdır.
 3. YÖKSİS: Üniversitemizde görev yapan öğretim elemanlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca takip edilmesini sağlayan, akademik personelin verilerinin girildiği ve bütün üniversitelerin kullandığı ortak veri tabanı programıdır.
 4. ÖYP: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Üniversitemize atanan ve Üniversitemizde lisansüstü eğitim gören akademik personelin hareketlerinin takip edildiği programdır.