Peri YANPAR - Bilgisayar İşletmeni ( Görev Tanımı )
Peri YANPAR
Ad Soyad    Peri YANPAR
Görev          Bilgisayar İşletmeni
Telefon        0 352 207 66 66 / 10615
E Posta       periyanparerciyes.edu.tr
 1. Yabancı uyruklu personel ile ilgili işlemler
 2.  Akademik Personelin intibak ve değerlendirme işlemleri (doktora ve yüksek lisans gibi eğitim değerlendirmeleri )
 3.  Akademik Personelin göreve başlama işlemleri
 4.  Akademik personelin görev süresi uzatma işlemleri
 5. Tıpta Uzmanlık Sınavı ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı eğitimlerini tamamlayan personelin eğitim değerlendirilmesinin yapılarak, Sağlık Bakanlığına uzmanlık evraklarının hazırlanarak gönderilmesi
 6. Yan Dal Uzmanlık Sınavını bitiren akademik personelin uzmanlık evraklarının hazırlanarak Sağlık Bakanlığına gönderilmesi.
 7. 1416 sayılı Kanun uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı hesabına yurt dışında lisansüstü eğitim gören akademik personelin mecburi hizmet ile alakalı nakil-atama ve ayrılış/başlayış ile ilgili gerekli yazışmalar
 8. Üniversitemizde görev yapan akademik personelin süre uzatımı işlemlerinin periyodik olarak yapılması
 9. Üniversitemizde görev yapan akademik personelin aylık terfi işlemlerinin periyodik olarak yapılması
 10. Sağlık Bakanlığı kadrosunda görev yapan akademik personelin Üniversitemizde uzmanlık eğitimi süresince görevlendirme işlemleri
 11. Akademik personelin periyodik yapılan işlemleri ve Akademik personelin işlemlerinde kullanılan sistemsel programlar
 12. Daire Başkanı ve Şube Müdürünün vereceği diğer işler yerine getirmek.
 1. PEYÖSİS: Üniversitemiz akademik personel hareketlerinin takip edildiği, başlatma, ayrılma, terfi, intibak, görevlendirme vs. gibi kişisel bilgilerin yer aldığı personel programıdır.
 2. YÖKSİS: Üniversitemizde görev yapan öğretim elemanlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca takip edilmesini sağlayan, akademik personelin verilerinin girildiği ve bütün üniversitelerin kullandığı ortak veri tabanı programıdır.