Turgut GÖKTÜRK - Bilgisayar İşletmeni ( Görev Tanımı )
Turgut GÖKTÜRK
Ad Soyad   Turgut GÖKTÜRK
Görev          Bilgisayar İşletmeni
Telefon       0 352 207 66 66 / 10607
E Posta      gokturkerciyes.edu.tr
 

 

 

 

 

 1. Disiplin cezası verilen personelle ilgili işlemler (inceleme, tebligat, YÖK-DPB bildirim, tasnif, dosyalama)
 2. Hukuk Müşavirliği-Soruşturma Koordinatörlüğü’ne bilgi-belge gönderilmesi
 3. Disiplin cezasının iptal edilmesi işlemleri
 4. Disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesi işlemleri
 5. Soruşturmacıya personelin ceza durumunu bildirme işlemleri
 6. Açıkta iken emeklilik işlemleri
 7. Malulen emeklilik işlemleri
 8. Vefat varisleri emeklilik işlemleri
 9. Yaş haddinden emeklilik işlemleri
 10. İsteğe bağlı emeklilik işlemleri
 11. 8 yıl ceza almayan idari personelin 37-64. Madde gereği terfileri ile ilgili işlemler
 12. SSK/BAĞKUR Hizmetlerinin değerlendirilmesi işlemleri
 13. Askerlik sevk tehiri yapılması işlemleri
 14. Askerlik sevk tehir iptalinin yapılması işlemleri
 15. Yurtdışı hizmeti, askerlik ve ücretsiz izin borçlanması işlemleri
 16. Fiili hizmet süresi zammı işlemleri
 17. Özlük dosyası oluşturma işlemleri
 18. Özlük dosyası gönderme işlemleri
 19. Özlük dosyası teslim alma işlemleri
 20. Mal Bildirim Beyannamesi ile ilgili işlemler
 21. Hizmet Belgesi, İlgili Makama ve Görev Yeri Belgesi düzenlenmesi
 22. Tüm personelin istirahat raporları ile ilgili işlemler
 23. Üniversitemiz lojman ve kreş hizmetinden faydalanmak isteyen personelin hizmet sürelerinin tespit edilmesi işlemleri
 24. Personel Kimlik Kartlarını kaybedenlerle ilgili işlemler
 25. Daire Başkanı ve Şube Müdürünün vereceği diğer işler yerine getirmek.