Esra KARAGÖZ - Memur ( Görev Tanımı )
Esra KARAGÖZ
Ad Soyad  Esra KARAGÖZ
Görev         Bilgisayar İşletmeni
Telefon       0 352 207 66 66 / 10604
E Posta      esrakaragozerciyes.edu.tr

 

 

 

 

1-Kurum dışı naklen atamalar ile ilgili işlemler

2-Aylık kademe terfi işlemleri

3-Aylık derece terfi işlemleri

4-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A (Memur), 4/B (Sözleşmeli Personel) ve 4857 Sayılı Kanuna Göre Çalıştırılan 4/D (Sürekli İşçi) İle İlgili Ücretsiz İzin İşlemleri (Ayrılış-Başlayış, Doğum, Askerlik vb Sebepler)

5-İdari ve sözleşmeli personelin senelik iznini yurtdışında geçirmek istemeleriyle ilgili Rektörlük onaylarının alınması işlemleri

6-İstifa ile görevden ayrılan personele yapılan işlemler.

7-Sendika işlemleri

8-657 Sayılı DMK nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel alımı ilanı, müracaatların kabulü, başvuru inceleme komisyonunun oluşturularak müracaatların değerlendirilmeye alınmasının sağlanması, yerleştirmelerin yapılarak göreve başlama işlemlerinin yapılması.

9-4/B görevden ayrılma işlemleri

10-Bilgi Edinme Başvuru İşlemleri

11-Başka Kuruma naklen gitmek isteyen personel işlemleri

12-Pasaport işlemleri 

13-Daire Başkanı ve Şube Müdürünün vereceği diğer işler yerine getirmek.

14-Sürekli İşçilere Ait Yapılan Soruşturmaların Yazışma İşlemleri

       15-Sürekli İşçilere Ait Özlük Dosya İşlemleri