Burak Metin YÜREKLİ - Memur ( Görev Tanımı )
Burak Metin YÜREKLİ
Ad Soyad   Burak Metin YÜREKLİ
Görev          Bilgisayar İşletmeni
Telefon        0 352 207 66 66 / 10604
E Posta       burakyureklierciyes.edu.tr

 

 

 

 

1-Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ile atama işlemleri.

2-3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre (şehit ve gazi yakınları ve gazi atamaları) atama işlemleri.

3-2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanun gereğince yapılan atama işlemleri

4-4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun uyarınca yapılan atamalar.

5-Aday memur eğitimi, sınav ve asli memurluğa geçiş işlemleri.

6-Kurum dışı naklen atamalar ile ilgili işlemler

7-Aylık kademe terfi işlemleri

8-Aylık derece terfi işlemleri

9-İptal İhdas İşlemleri

10-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A (Memur), 4/B (Sözleşmeli Personel) ve 4857 Sayılı Kanuna Göre Çalıştırılan 4/D (Sürekli İşçi) İle İlgili Ücretsiz İzin İşlemleri (Ayrılış-Başlayış, Doğum, Askerlik vb Sebepler)

11-İdari ve sözleşmeli personelin senelik iznini yurtdışında geçirmek istemeleriyle ilgili Rektörlük onaylarının alınması işlemleri

12-İstifa ile görevden ayrılan personele yapılan işlemler.

13-Sendika işlemleri

14-Üniversitemizde görev yapan idari personelin yan ödeme ve özel hizmet tazminatlarının tespiti, veri girişinin yapılması, maaş mutemetlerine düzenlenen listelerin gönderilmesi ile ilgili işlemler

15-657 Sayılı DMK nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel alımı ilanı, müracaatların kabulü, başvuru inceleme komisyonunun oluşturularak müracaatların değerlendirilmeye alınmasının sağlanması, yerleştirmelerin yapılarak göreve başlama işlemlerinin yapılması.

16-4/D Sürekli İşçilerin İşe Alınmaları İle İlgili İşlemler

17-Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği ile ilgili işlemler

18-Yıl içerisinde sistem üzerinden periyodik yapılması gereken işlemler. (E-Bütçe, E-Uygulama )

19-İdari Kadro Tenkis – Tahsis İşlemleri

20-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) atama işlemleri.

21-4B görevden ayrılma işlemleri

22-Bilgi Edinme Başvuru İşlemleri

23-Başka Kuruma naklen gitmek isteyen personel işlemleri

24-Pasaport işlemleri

25-Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı atama işlemleri

26-Daire Başkanı ve Şube Müdürünün vereceği diğer işler yerine getirmek.

       27-Sürekli İşçilere Ait Yapılan Soruşturmaların Yazışma İşlemleri

       28-Sürekli İşçilere Ait Özlük Dosya İşlemleri

      29-Açıktan ve naklen  kadro kontenjan tahsis istemi ve kullanılması ile ilgili işlemler