Nazif FİDANCI - Bilgisayar İşletmeni (Görev Tanımı)
 
Ad Soyad Nazif FİDANCI
Görev Bilgisayar İşletmeni
Telefon 0 352 207 66 66 / 10605
E Posta nfidancierciyes.edu.tr
 1. Öğretim üyesi atama ve nakil işlemleri
 2. Öğretim elemanı atama ve nakil işlemleri
 3. Akademik Personelin açıktan atama, naklen atama işlemleri ve gerekli yazışmaları
 4. Akademik Personelin intibak ve değerlendirme işlemleri (doktora ve yüksek lisans gibi eğitim değerlendirmeleri )
 5. Akademik Personelin görevden ayrılma sebebi ile kadro boşaltma onaylarının alınması.
 6. Akademik Personelin göreve başlama işlemleri
 7. Akademik personelin görev süresi uzatma işlemleri
 8. Akademik personelin askerlik ile ilgili başlayış ve ayrılış işlemleri
 9. Akademik personelin ücretsiz izin ile ilgili ayrılış ve başlayış işlemleri
 10. 2547 sayılı Kanunun 35. Maddesi uyarınca yurt içinde lisansüstü eğitim gören akademik personelin nakil-atama-ayrılış ve başlayış işlemleri ile alakalı gerekli yazışmalar
 11. Tıpta Uzmanlık Sınavı eğitimi ile ilgili nakil-atama ve ayrılış/başlayış ile ilgili gerekli yazışmalar.
 12. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı eğitimi ile ilgili nakil-atama ve ayrılış/başlayış ile ilgili gerekli yazışmalar
 13. Tıpta Uzmanlık Sınavı ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı eğitimlerini tamamlayan personelin eğitim değerlendirilmesinin yapılarak, Sağlık Bakanlığına uzmanlık evraklarının hazırlanarak gönderilmesi
 14. Yan dal Uzmanlık Sınavı ile ilgili nakil-atama ve ayrılış/başlayış ile ilgili gerekli yazışmalar.
 15. Yan dal Uzmanlık Sınavını bitiren akademik personelin uzmanlık evraklarının hazırlanarak Sağlık Bakanlığına gönderilmesi.
 16.  Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ile ilgili işlemler
 17. 1416 sayılı Kanun uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı hesabına yurt dışında lisansüstü eğitim gören akademik personelin mecburi hizmet ile alakalı nakil-atama ve ayrılış/başlayış ile ilgili gerekli yazışmalar
 18. Rektörlük Birimi bünyesinde görev yapan personelin SGK işlemlerinin yapılması
 19. Mecburi Hizmeti Üniversitemize devredilen akademik personelin nakil-atama ve gerekli yazışmalarının yapılması
 20. Üniversitemizde görev yapan akademik personelin süre uzatımı işlemlerinin periyodik olarak yapılması
 21. Üniversitemizde görev yapan akademik personelin aylık terfi işlemlerinin periyodik olarak yapılması
 22. Sağlık Bakanlığı kadrosunda görev yapan akademik personelin Üniversitemizde uzmanlık eğitimi süresince görevlendirme işlemleri
 23. Akademik personelin periyodik yapılan işlemleri ve Akademik personelin işlemlerinde kullanılan sistemsel programlar
 24. Daire Başkanı ve Şube Müdürünün vereceği diğer işler yerine getirmek.
 1. Sağlık Bakanlığı SPTS: Sağlık Personeli Takip Sistemi programına veri girişlerinin yapıldığı programdır.
 2. PEYÖSİS: Üniversitemiz akademik personel hareketlerinin takip edildiği, başlatma, ayrılma, terfi, intibak, görevlendirme vs. gibi kişisel bilgilerin yer aldığı personel programıdır.
 3. YÖKSİS: Üniversitemizde görev yapan öğretim elemanlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca takip edilmesini sağlayan, akademik personelin verilerinin girildiği ve bütün üniversitelerin kullandığı ortak veri tabanı programıdır.
 4. ÖYP: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Üniversitemize atanan ve Üniversitemizde lisansüstü eğitim gören akademik personelin hareketlerinin takip edildiği programdır.