Mebuse AYDEMİR - Şube Müdürü
Mebuse AYDEMİR
Ad SoyadMebuse AYDEMİR
GörevŞube Müdürü
Telefon0 352 207 66 66 / 10603
E Postamaydemirerciyes.edu.tr

( Aşağıdaki iş ve işlemlerden personel daire başkanına karşı sorumludur. )

İDARİ PERSONEL VE KADRO ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ:

1- Açıktan ve naklen  kadro kontenjan tahsis istemi ve kullanılması ile ilgili işlemler

2- Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ile atama işlemleri.

3- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre (şehit ve gazi yakınları ve gazi atamaları) atama işlemleri.

4- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanun gereğince yapılan atama işlemleri

5- 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun uyarınca yapılan atamalar.

6- Aday memur eğitimi, sınav ve asli memurluğa geçiş işlemleri.

7- Kurum dışı naklen atamalar ile ilgili işlemler

8- Aylık kademe terfi işlemleri

9- Aylık derece terfi işlemleri

10- İptal İhdas İşlemleri

11- Bir üst öğrenimi tamamlayan personelin intibak işlemleri

12- Ücretsiz İzin ile İlgili İşlemler (ayrılış-başlayış  - 108. Madde gereği)

13- İdari ve sözleşmeli personelin senelik iznini yurtdışında geçirmek istemeleriyle ilgili Rektörlük onaylarının alınması işlemleri

14- İstifa ile görevden ayrılan personele yapılan işlemler.

15- Sendika işlemleri

16- Üniversitemizde görev yapan idari personelin yan ödeme ve özel hizmet tazminatlarının tespiti, veri girişinin yapılması, maaş mutemetlerine düzenlenen listelerin gönderilmesi ile ilgili işlemler

17- 657 Sayılı DMK nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel alımı ilanı, müracaatların kabulü, başvuru inceleme komisyonunun oluşturularak müracaatların değerlendirilmeye alınmasının sağlanması, yerleştirmelerin yapılarak göreve başlama işlemlerinin yapılması.

18-Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği ile ilgili işlemler

19- Yıl içerisinde sistem üzerinden periyodik yapılması gereken işlemler. (E-Bütçe, E-Uygulama )

20- İdari Kadro Tenkis – Tahsis İşlemleri

21- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) atama işlemleri.

22- 4B görevden ayrılma işlemleri

23- Bilgi Edinme Başvuru İşlemleri

24- Başka Kuruma naklen gitmek isteyen personel işlemleri

25- Pasaport işlemleri

26- Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı atama işlemleri

27- Yıllık Hizmetiçi eğitim işlemleri