Rukiye BOZDOĞAN - Bilgisayar İşletmeni
 • Rukiye BOZDOĞAN
  Ad Soyad : Rukiye BOZDOĞAN
  Görev        : Bilgisayar İşletmeni (Başkan Sekreteri)
  Telefon      : 0 352 207 66 66 / 10600
  E Posta     : rbozdoganerciyes.edu.t

  Sekreter kapsamında görev ve sorumluluklar

  • Kendisine verilen görevleri diğer birim personeli ile işbirliği içerisinde yürütmek,
  • Kendine tahsis edilen bilgisayar ve diğer donanımı çalışır durumda tutmak ve bunun için gerekli tedbirleri almak,
  • Amirlerince verilen diğer benzeri görevleri yapmak,
  • Daireye ait santralde bulunan telefonlara bakmak, telefon görüşmelerini düzenli bir şekilde yürütmek,
  • Daire Başkanlığına gelen ziyaretçilere nezaret etmek,
  • Bağlı bulunduğu Daire Başkanının, yetkililerle yapılması gerekli görülen (kişi veya grupların) görüşmelerini, Başkanlığın zaman ve iş durumlarını dikkate alarak planlamak, toplantı ve randevularla ilgili not tutmak ve ilgili birim yöneticilerine iletmek,
  • Daire Başkanının yazılı ve sözlü direktiflerinin ilgili kişi ve birimlere iletilmesini sağlamak,
  • Daire Başkanı tarafından kendisine verilecek, gerekli görülen yazıları yazmak,
  • İmza ve havale edilen yazı ve dosyaları ilgili birim ve kişilere göndererek izlemek, gerekli olanların giriş-çıkış kayıtlarını tutmak,
  • Daire Başkanının kırtasiye, demirbaş, temizlik vb. her türlü büro hizmetlerinin yaptırılmasını sağlamak,
  • Daire Başkanı ve Şube Müdürlerinin vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak