AGYŞ-Görevleri
Akademik Görevlendirme Yazışma Şube Müdürlüğü Görevleri:
 1. 2547 Sayılı Kanunun 31. Maddesi uyarınca ders görevlendirmeleri ile ilgili yapılan işlemler,
 2. 2547 Sayılı Kanunun 33. Maddesi uyarınca yurtdışında lisansüstü eğitim yapmak üzere görevlendirilen araştırma görevlileri ile ilgili işlemler,
 3. 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca kısa ve uzun süreli yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerle ilgili işlemler,
 4. 2547 Sayılı Kanunun 40/a Maddesi uyarınca ders görevlendirmeleri ile ilgili yapılan işlemler,
 5. 2547 Sayılı Kanunun 40/b Maddesi uyarınca ders görevlendirmeleri ile ilgili yapılan işlemler,
 6. 2547 Sayılı Kanunun 40/d Maddesi uyarınca ders görevlendirmeleri ile ilgili yapılan işlemler,
 7. 2547 Sayılı Kanunun 38. Maddesi uyarınca herhangi bir kamu kurum ve kuruluşlarında Üniversitemiz öğretim elemanlarının görevlendirilmesi hakkındaki işlemler,
 8. Bilirkişi görevlendirme işlemleri,
 9. 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca yapılan görevlendirmelerle ilgili işlemler,
 10. 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca yapılan ek görevlendirmelerle ilgili işlemler
 11. Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurulabilmelerine İlişkin Yönetmelik uyarınca yapılan görevlendirme işlemleri,
 12. Üniversitemiz araştırma görevlilerinin yurtdışında YÖK destekli olarak yapacakları çalışmalarla ilgili işlemler,
 13. Akademik personelin senelik izinlerini yurtdışında geçirmelerine ilişkin Rektörlük görüşüne ilişkin işlemler,
 14. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yapılacak olan doçentlik sınav jürisinde görev alan Üniversitemiz öğretim üyelerinin duyuru yazışmaları,
 15. Diğer üniversiteler tarafından yapılacak olan doçentlik sözlü sınavı jüri görevlendirme yazışmaları,
 16. Üniversitemiz öğretim elemanlarına Yeşil ve Gri Pasaport Formlarının Düzenlenmesi