ÖİŞ-Görevleri
 ÖZLÜK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ:
 1. Disiplin cezası verilen personelle ilgili işlemler (inceleme, tebligat, YÖK-DPB bildirim, tasnif, dosyalama)

 2. Hukuk Müşavirliği-Soruşturma Koordinatörlüğü’ne bilgi-belge gönderilmesi

 3. Disiplin cezasının iptal edilmesi işlemleri

 4. Disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesi işlemleri

 5. Soruşturmacıya personelin ceza durumunu bildirme işlemleri

 6. Açıkta iken emeklilik işlemleri

 7. Malulen emeklilik işlemleri

 8. Vefat varisleri emeklilik işlemleri

 9. Yaş haddinden emeklilik işlemleri

 10. İsteğe bağlı emeklilik işlemleri

 11. 8 yıl ceza almayan idari personelin 37-64. Madde gereği terfileri ile ilgili işlemler

 12. SSK/BAĞKUR Hizmetlerinin değerlendirilmesi işlemleri

 13. Askerlik sevk tehiri yapılması işlemleri

 14. Askerlik sevk tehir iptalinin yapılması işlemleri

 15. Yurtdışı hizmeti, askerlik ve ücretsiz izin borçlanması işlemleri

 16. Fiili hizmet süresi zammı işlemleri

 17. Özlük dosyası oluşturma işlemleri

 18. Özlük dosyası gönderme işlemleri

 19. Özlük dosyası teslim alma işlemleri

 20. Mal Bildirim Beyannamesi ile ilgili işlemler

 21. Hizmet Belgesi, İlgili Makama ve Görev Yeri Belgesi düzenlenmesi

 22. Rektörlüğe bağlı birimlerde çalışan personelin yıllık izin işlemleri

 23. Tüm personelin istirahat raporları ile ilgili işlemler

 24. Üniversitemizde görev yapan ve ayrılan tüm personele ait özlük, gizli sicil ve ceza dosyalarının tasnifi muhafazası (arşiv hizmeti)

 25. Üniversitemiz lojman ve kreş hizmetinden faydalanmak isteyen personelin hizmet sürelerinin tespit edilmesi işlemleri

 26. Personel Kimlik Kartlarını kaybedenlerle ilgili işlemler